REWIZJA KRAJOWEGO STANDARDU GOSPODARKI LEŚNEJ FSC W POLSCE
Od stycznia 2018r. ma miejsce rewizja Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (dalej: Krajowy Standard) w oparciu o Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (IGI FSC-STD-60-004 V2-0 EN) i Zasady i Kryteria FSC Wersja 5 (Principles & Criteria V5) zgodnie z obowiązującą w FSC procedurą transferu i uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych.

Pierwszym krokiem w procesie rewizji Krajowego Standardu było powołanie grupy opracowującej standard – tzw. grupy SDG (z ang. Standard Development Group).  Grupa ta składa się z 3 izb (społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej). Zadaniem grupy SDG jest opracowanie nowego Krajowego Standardu w oparciu o procedury FSC dotyczące transferu wskaźników IGIs i Zasad i Kryteriów FSC w.5. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, w oparciu o wytyczne i procedury FSC, wybrani zostali członkowie Grupy SDG – lista do pobrania TUTAJ.

Pierwsze spotkanie Grupy SDG odbyło się 23 stycznia 2018r. w Warszawie. (więcej w Aktualnościach).

Dodatkowo utworzone zostało Forum Konsultacyjne, w którym uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani – brak jest ograniczeń co do ilości uczestników. Do Forum Konsultacyjnego można zgłaszać się w trakcie całego procesu rewizji Standardu, mailowo na adres: k.tymorek@fsc.org przesyłając wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY.

Ponadto przewidziane są konsultacje publiczne projektu Krajowego Standardu – dostępne dla wszystkich zainteresowanych: dwukrotnie w okresie prac nad Standardem, każdorazowo co najmniej 60 dni.

Konsultacje Projektu nr 1: od 3.01.2019r. do 05.03.2019r. Więcej informacji - TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat procesu rewizji Krajowego Standardu i wstępny harmonogram prac przedstawione zostały podczas spotkania w dniu 22 września 2017r. w Warszawie (więcej o spotkaniu w Aktualnościach). Informacje te zawarte są w prezentacjach ze spotkania – poniżej.

Poniżej znajdą Państwo również wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące planowanej rewizji Krajowego Standardu. Wszelkich informacji na temat procesu rewizji Krajowego Standardu udziela Karolina Tymorek - Koordynator Projektu FSC w Polsce, k.tymorek@fsc.org 

PREZENTACJE I INNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE REWIZJI KRAJOWEGO STANDARDU GOSPODARKI LEŚNEJ FSC 

 • Changes to FSC P&C and revision of NFSS (prezentacja ze spotkania 22.09.2017)
  Changes to FSC P&C and revision of NFSS (prezentacja ze spotkania 22.09.2017)
 • Rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (prezentacja ze spotkania 22.09.2017)
  Rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (prezentacja ze spotkania 22.09.2017)
 • Skład Grupy Opracowującej Standard
  Skład Grupy Opracowującej Standard
 • Skład Forum Konsultacyjnego 09042018
  Skład Forum Konsultacyjnego 09042018
 • Wstępny Harmonogram prac nad rewizją Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC
  Wstępny Harmonogram prac nad rewizją Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC

Najważniejsze dokumenty FSC dotyczące procesu rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC (wersja oryginalna i tłumaczenie na jęz. polski)

 • Structure and content of National Forest Stewardship Standards
  Structure and content of National Forest Stewardship Standards
 • Struktura i zakres Krajowych Standardów Gospodarki Leśnej
  Struktura i zakres Krajowych Standardów Gospodarki Leśnej
 • Process requirements for the development and maintenance of National Forest Stewardship Standards
  Process requirements for the development and maintenance of National Forest Stewardship Standards
 • Wymogi dotyczące procesu opracowywania i utrzymania Krajowych Standardów Gospodarki Leśnej
  Wymogi dotyczące procesu opracowywania i utrzymania Krajowych Standardów Gospodarki Leśnej
 • FSC Principles & Criteria V.5-2
  FSC Principles & Criteria V.5-2
 • Zasady i Kryteria FSC V5-2_PL
  Zasady i Kryteria FSC V5-2_PL
 • International Generic Indicators
  International Generic Indicators
 • Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe_PL
  Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe_PL
 • Promoting Gender Equality in National Forest Stewardship Standards
  Promoting Gender Equality in National Forest Stewardship Standards
 • Promowanie równości płci w Krajowych Standardach Gospodarki Leśnej
  Promowanie równości płci w Krajowych Standardach Gospodarki Leśnej
 • FSC-STD-01-002 Glossary of Terms
  FSC-STD-01-002 Glossary of Terms
 • FSC-STD-01-002 Słownik Pojęć FSC
  FSC-STD-01-002 Słownik Pojęć FSC