Polityka pestycydowa FSC
FSC dąży do zidentyfikowania najlepszego możliwego podejścia do ograniczenia stosowania pestycydów syntetycznych w lasach i plantacjach certyfikowanych w systemie FSC oraz do zapobiegania, minimalizowania i łagodzenia związanych z tym skutków środowiskowych i społecznych.

Pestycydy ściśle regulowane

Stosowanie pestycydów i ochrony przed szkodnikami w lasach jest przedmiotem szerokiej debaty. Dla FSC zasadnicze znaczenie ma posiadanie jasnej polityki dotyczącej pestycydów oraz jej aktualizacja w obliczu zmieniających się warunków globalnych i nowych technologii. Krótko mówiąc, nasza polityka pestycydowa określa nasze zobowiązanie do zapewnienia, że:

 • stosowanie wysoce niebezpiecznych pestycydów (WNP) w lasach z certyfikatem FSC jest ograniczone i odpowiedzialnie zarządzane, gdy nie ma alternatywy
 • stosowanie najbardziej niebezpiecznych pestycydów syntetycznych jest wyeliminowane.

Polityka jest regularnie poddawana rewizji i za pomocą przejrzystej procedury uwzględnia zarówno różnice globalne, jak i potrzeby społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

Baza alternatywnych rozwiązań

Jednym z zadań FSC jest wspieranie posiadaczy certyfikatów w celu stopniowego wycofywania się ze stosowania Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów. W tym celu FSC stworzyło bazę danych, w której zainteresowane strony znajdą alternatywne strategie, praktyki i produkty, które były dotychczas stosowane przez zarządzających lasami.

Te alternatywne rozwiązania zostały wybrane zgodnie z zasadą 3R: Reduction (redukcja), Replacement (zastąpienie) , Removal (usunięcie), a ostatecznym celem jest rezygnacja ze stosowania WNP.

LINK DO BAZY: TUTAJ

Polityka pestycydowa FSC (FSC-POL-30-001 V3-0)

Polityka pestycydowa FSC określa podejście FSC do kwestii zarządzania stosowaniem pestycydów syntetycznych w jednostkach gospodarowania posiadających certyfikat FSC, zgodnie z kryterium 10.7 FSC-STD-01-001 V5-2 Zasady i kryteria FSC, które wymaga między innymi zastosowania zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

Wersja angielska (nadrzędna)

Wersja w jęz. polskim

Wykaz wysoce niebezpiecznych pestycydów wg FSC (FSC-POL-30-001a)

W tym dokumencie wymieniono pestycydy syntetyczne, które spełniają wskaźniki i progi określone w Załączniku 1 do FSC-POL-30-001 V3-0 Polityka pestycydowa FSC, co oznacza, że system FSC uznaje je za wysoce niebezpieczne i klasyfikuje jako zakazane, objęte ścisłymi ograniczeniami lub ograniczeniami.

Wersja angielska (nadrzędna)

 • FSC Lists of highly hazardous pesticides FSC-POL-30-001a V3-0 EN
  FSC Lists of highly hazardous pesticides FSC-POL-30-001a V3-0 EN

Wersja w jęz. polskim

 • FSC-STD-30-001a V3-0 Wykaz Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów wg FSC
  FSC-STD-30-001a V3-0 Wykaz Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów wg FSC

Interpretacje FSC International dot. ram normatywnych dla certyfikacji gospodarki leśnej

Uwaga! dokument jest na bieżąco aktualizowany. Na niniejszej stronie zamieszczona jest najbardziej aktualna wersja dokumentu.

Interpretacje dotyczące nowej Polityki pestycydowej (INT-POL-30-001_07, INT-POL-30-001__08, INT-POL-30-001_09) znajdują się na stronach 12-15.

Interpretations of the normative framework - Forest Management, wersja 24 lutego 2021r.

Odpowiedzi na pytania dot. polityki pestycydowej (dokument pomocniczy przygotowany przez Krajowych Reprezentantów FSC w Polsce) wersja z 02.02.2021r.

 • Odpowiedzi na pytania dot. polityki pestycydowej FSC_dokument pomocniczy Krajowi Reprezentanci FSC w Polsce_v3
  Odpowiedzi na pytania dot. polityki pestycydowej FSC_dokument pomocniczy Krajowi Reprezentanci FSC w Polsce_v3

Polityka pestycydowa FSC - drzewo decyzyjne (dokument pomocniczy)

Polityka pestycydowa FSC - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi