KONSULTACJE

Aktualne informacje na temat konsultacji prowadzonych przez FSC International można znaleźć TUTAJ. Zachęcamy wszystkich do udziału!

03/01/2019

Rozpoczęły się konsultacje Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Więcej informacji: TUTAJ.

 

01/09/2017
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania uwag do nowej Scentralizowanej Krajowej Oceny Ryzyka dla Polski. Konsultacje prowadzone są przez FSC International i trwają do 30 września 2017 r.

Oceny ryzyka FSC są wykorzystywane do określania ryzyka pozyskania przez Organizację materiałów z niedopuszczalnych źródeł dla drewna kontrolowanego.

Obecnie ocena ryzyka dla kategorii 4 opiera się wyłącznie na analizie prawnej. Aby wyeliminować powstałą lukę informacyjną, prosimy zainteresowane strony o informacje dotyczące danych dotyczących przekształceń lasów.

Informacje zwrotne od zainteresowanych stron otrzymane w trakcie okresu konsultacji zostaną wykorzystane do sfinalizowania oceny ryzyka.

Zainteresowane strony proszone są o przekazywanie uwag za pomocą formularza (uwagi można zgłaszać pisemnie, w języku polskim lub angielskim) do: Tatjana Stutzkowsky na adres e-mail: t.stutzkowsky@fsc.org do 30 września 2017 r.

Formularz oraz CNRA w jęz. angielskim i polskim można pobrać TUTAJ.

Prezentacja dotycząca Krajowej Analizy Ryzyka