certyfikacja gospodarki leśnej

 (© (c) FSC IC / Milan Reška)© (c) FSC IC / Milan Reška

Certyfikacja gospodarki leśnej FSC potwierdza, że dany las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie.

JAK WYGLĄDA PROCES CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ?

Certyfikacja odbywa się w wyniku pozytywnego przejścia oceny dokonywanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, pod kątem zgodności gospodarki leśnej z Zasadami i Kryteriami FSC.

Po przeprowadzeniu oceny wstępnej, mającej na celu wykrycie wszelkich potencjalnych obszarów braku zgodności ( co uniemożliwiałoby certyfikację), jednostka certyfikująca dokonuje dogłębnej analizy procesów gospodarki leśnej oraz jej wpływu środowiskowego, społecznego i ekonomicznego. Certyfikat zostanie wydany w zależności od liczby i skali zauważonych niezgodności.

Certyfikat gospodarki leśnej FSC jest wydawany na okres pięciu lat, przy czym obowiązkowe są coroczne audyty okresowe w celu kontroli bieżącego spełniania wymogów FSC.

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat FSC

LASY CERTYFIKOWANE W SYSTEMIE FSC W POLSCE

Całkowita wielkość obszarów objętych certyfikacją FSC w Polsce wynosi prawie 7 milionów ha. Są to lasy zarządzane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państowych (certyfikat FSC posiadają wszystkie Dyrekcje, z wyjątkiem RDLP Krosno i 3 nadleśnictw RDLP Białystok: Browsk, Hajnówka, Białowieża, certyfikat RDLP Łódź jest zawieszony od 08.01.2020). Ponadto, w 2017r. certyfikat FSC uzyskał, po raz pierwszy w Polsce,  las prywatny. 

KRAJOWY STANDARD ODPOWIEDZIALNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ FSC W POLSCE

Od początku 2018r  prowadzona jest rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce w oparciu o Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe (IGI FSC-STD-60-004 V2-0) i Zasady i Kryteria FSC Wersja 5 (Principles & Criteria V5) zgodnie z obowiązującą w FSC procedurą transferu i uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

  • Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (obowiązujący)
    Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (obowiązujący)

Certyfikacja Drewna Kontrolowanego

Nie wszystkie firmy mogą pozyskiwać dla swoich produktów 100% drewna z certyfikatem FSC. W takim wypadku można je uzupełniać drewnem kontrolowanym pozyskanym od właściciela lub zarządcy lasu, który spełnia wymogi zawarte w standardzie FSC-STD-30-010 V2-0 i posiada certyfikat drewna kontrolowanego. 

Spełnienie wymogów standardu oznacza, że materiał nie został pozyskany w sposób nielegalny, z pogwałceniem praw zwyczajowych lub praw człowieka, albo w sposób zagrażający obszarom o szczególnych walorach przyrodniczych. Drewno kontrolowane nie może też pochodzić z lasów przekształcanych w plantacje lub na cele inne niż leśne ani z lasów zawierających drzewa modyfikowane genetycznie. 

Więcej informacji