Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

W dniu 23 stycznia 2018r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Opracowującej Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC.

26 January 2018 · Zadaniem Grupy Opracowującej Standard (zwanej dalej Grupą SDG z ang. Standards Development Group) jest rewizja Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (dalej: Krajowy …
Więcej


Nowe interpretacje dotyczące Drewna Kontrolowanego.

17 January 2018 · Dostępne są nowe interpretacje dotyczące drewna kontrolowanego, zarówno dla standardów łańcucha pochodzenia produktu, jak i standardów drewna kontrolowanego. Interpretacje …
Więcej


Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu zmienionego standardu dot. korzystania ze znaków towarowych FSC przed podmioty nieposiadające certyfikatu (FSC-STD-50-002).

15 January 2018 · FSC International zaprasza wszystkie zainteresowane strony do udziału w konsultacjach pierwszego projektu zmienionego standardu dotyczącego znaków towarowych FSC (FSC-STD-50-002 …
Więcej


Dostępna jest już polska wersja zmienionego standardu FSC-STD-50-001 (V2-0).

15 January 2018 · Staraniem krajowych reprezentantów FSC w Polsce przetłumaczony został standard FSC-STD-50-001 (V2-0), który określa wymogi dotyczące używania znaków towarowych FSC przez posiadaczy …
Więcej


Szkolenie z zakresu certyfikacji FSC.

12 January 2018 · Jednostka certyfikująca Control Union Poland Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie "ABC FSC"
Więcej


Zmiany w Scentralizowanej Krajowej Analizie Ryzyka dla Polski!

4 January 2018 · FSC International zaktualizowało kategorię 1 dla Drewna Kontrolowanego dla Polski.
Więcej


Od dziś łatwiejszy kontakt z jednostkami certyfikującymi.

19 December 2017 · Koordynatorzy FSC w Polsce poprosili wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące działające w Polsce o przesłanie danych kontaktowych dla firm zainteresowanych certyfikacją FSC w Polsce.
Więcej


Zmiany dotyczące kontroli wdrażania nowej wersji Standardu dla Drewna Kontrolowanego

5 December 2017 · Audyt weryfikujący wdrożenie V3-1 FSC-STD-40-005 musi rozpocząć się do 31.12.2017r.
Więcej


Rozwój projektu dotyczącego wspólnych środków kontrolnych dla Europy Środkowej.

5 December 2017 · FSC ułatwi zainicjowany przez zainteresowanych interesariuszy proces mający na celu opracowanie uniwersalnego zestawu dobrowolnych środków kontrolnych. Wdrożenie tych środków ma na celu …
Więcej


FSC opublikowało zmieniony standard dotyczący używania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu.

20 November 2017 · Zmieniony standard wejdzie w życie z dniem 1 marca 2018 r.
Więcej