Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Oświadczenie FSC w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego Puszczy Białowieskiej

17 April 2018 · Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że zwiększona wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo Unii Europejskiej. W swoim wyroku ETS orzekł, że Polska uchybiła …
Więcej


Jednostka certyfikująca NEPCon Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie!

10 April 2018 · Szkolenie z zakresu certyfikacji FSC odbędzie się Warszawie w dniu 9 maja br., natomiast w dniu 10 maja odbędzie się szkolenie poświęcone m.in. wymaganiom dla materiału kontrolowanego FSC i …
Więcej


Dostępne są narzędzia, które mają pomóc posiadaczom certyfikatu we wdrażaniu nowego standardu dot. korzystania ze znaków towarowych FSC (FSC-STD-50-001 wersja 2-0).

30 March 2018 · Standard FSC-STD-50-001 (wersja 2-0) Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu wszedł w życie w dniu 1 marca 2018 r. Aby wesprzeć …
Więcej


Carrefour Polska obchodził Międzynarodowy Dzień Lasów edukując pracowników nt. FSC.

27 March 2018 · Carrefour Polska, który pod koniec 2017r. dołączył do grona posiadaczy licencji na wykorzystanie znaków towarowych FSC, w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów, …
Więcej


Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Lasów.

21 March 2018 · Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Lasów – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012r. Z tej okazji dziękujemy wszystkim organizacjom, firmom i instytucjom, które zaufały …
Więcej


Rozpoczęły się konsultacje dotyczące środków kontrolnych dla Europy Środkowej.

19 March 2018 · Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach dotyczących wspólnych środków kontrolnych dla zidentyfikowanych ryzyk w Europie Środkowej, a dokładniej na Słowacji. Termin …
Więcej


FSC International zaprasza na webinarium nt. wdrażania nowego standardu dla Drewna Kontrolowanego.

13 March 2018 · JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NOWEGO STANDARDU DLA DREWNA KONTROLOWANEGO (FSC-STD-40-005 V3-1) – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WEBINARIUM …
Więcej


FSC opublikowało Noty Doradcze dla zmienionego standardu FSC-STD-40-004

28 February 2018 · Po publikacji zmienionego standardu Certyfikacja Łańcucha Pochodzenia Produktu (FSC-STD-40-004 V3-0) w zeszłym roku FSC International otrzymało wiele pozytywnych opinii od zainteresowanych …
Więcej


Jednostka certyfikująca Control Union Poland Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie!

26 February 2018 · Szkolenie "Nowe możliwości z nowym standardem dotyczącym znaków handlowych FSC" odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku w Zielonej Górze.
Więcej


Podwójna certyfikacja na świecie – wspólne dane liczbowe FSC i PEFC.

7 February 2018 · W 2017 r. FSC i PEFC zgodziły się wspólnie gromadzić i publikować dane dotyczące podwójnej certyfikacji w poszczególnych krajach w odpowiedzi na prośby zainteresowanych stron.
Więcej