Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Dołącz do naszego zespołu na stanowisku Koordynatora FSC ds. leśnictwa w Polsce

Thursday, 26 September 2019

(FSC International, Global Alignment and Integrity Unit, European Programme)

Miejsce pracy: Polska
Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 listopada 2019r.

Czy chcesz rozwinąć swoją karierę, pracując dla jednej z najbardziej zaufanych i wpływowych organizacji międzynarodowych, zajmujących się ochroną przyrody?

Poszukujemy aktywnego profesjonalisty z doświadczeniem w zakresie gospodarki leśnej, ochrony przyrody i / lub produktów leśnych, ze zrozumieniem możliwości i wyzwań związanych z opracowaniem i wdrożeniem standardów leśnych FSC w Polsce.

Biorąc pod uwagę, że prawie 7 milionów hektarów lasów w naszym kraju objętych jest certyfikacją FSC (około 75% wszystkich lasów w Polsce), Polska jest jednym z wiodących krajów pod względem pozyskiwania drewna okrągłego z certyfikatem FSC. Jest także jednym z 10 głównych producentów mebli na świecie.

Twoja rola

Na podstawie umowy o świadczenie usług, będziesz pracować w imieniu FSC na rzecz promowania odpowiedzialnej gospodarki leśnej w Polsce. Do Twoich obowiązków należeć będą wszystkie kwestie związane z lasami, a także rola łącznika między polskimi interesariuszami z sektora leśnego, a FSC International.

Główne obowiązki

• Wspieranie wdrażania aktualnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski.

• Koordynacja prac Grupy opracowującej standard (z ang. Standard Development Group) w celu rewizji i aktualizacji standardu FSC dla Polski.

• Wspieranie wdrożenia systemu Drewna Kontrolowanego FSC, a także jego ciągły rozwój (np. aktualizacje oceny ryzyka).

• Koordynacja wdrażania Polityki pestycydowej FSC w Polsce.

• Współpraca z szerokim gronem interesariuszy, zwłaszcza właścicieli i zarządców lasów w celu wzmocnienia i zwiększenia certyfikacji gospodarki leśnej FSC w Polsce.

• Udzielanie odpowiedzi na pytania polskich interesariuszy dotyczące polityk i standardów FSC (krajowych i międzynarodowych).

• Identyfikacja przyszłych szans i wyzwań dla FSC w kraju, dotyczących kwestii związanych z leśnictwem, informowanie odpowiednich pracowników FSC w tym zakresie (pracowników w kraju i na poziomie międzynarodowym).

• Ocena wpływu FSC na lasy w Polsce i następnie informowanie o tym odbiorców docelowych.


Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności

• Wykształcenie wyższe w dziedzinie leśnictwa lub równoważne połączenie wykształcenia / kształcenia zawodowego i doświadczenia zawodowego odpowiedniego do roli i obowiązków na tym stanowisku.

• Co najmniej 3 lata odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

• Dobre zrozumienie zakresu programów, zasad i standardów a także działań FSC

• Wiedza praktyczna z zakresu gospodarki leśnej w Polsce.

• Zrozumienie potrzeb łańcucha wartości produktów leśnych i mechanizmów rynkowych.

• Dobre umiejętności zarządzania czasem: zdolność do jednoczesnego pełnienia różnych funkcji.

• Podejście do pracy zorientowane na dostarczanie usług, a także wysoki stopień staranności i dokładności.

• Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (w mowie i piśmie).

• Dobra znajomość standardowych pakietów oprogramowania (MS Office).

• Wysokie umiejętności analityczne i zdolność do rozwiązywania problemów.

• Doświadczenie w pracy w wielokulturowym, wielojęzycznym, globalnym zespole.

• Potwierdzona umiejętność komunikowania się i współpracy z różnorodną grupą ludzi.

• Zaangażowanie w wartości i misję FSC.

• Zdolność do reprezentowania FSC poprzez pracę z poszanowaniem zasad etyki zawodowej oraz wzorową postawę osobistą.

 

Zasady i warunki pracy

• Lokalizacja: Polska, najlepiej Warszawa, ale możliwa jest praca zdalna (za wyjątkiem dni kiedy konieczny jest udział w spotkaniach). 
Biuro FSC w Polsce ma siedzibę w Warszawie.

• Wymiar pracy: 40 godzin tygodniowo.

• Rodzaj i czas trwania umowy: umowa dot. licencji i świadczenia usług dla konsultantów regionalnych na okres 2 lat (możliwe przedłużenie)

• Data rozpoczęcia: od zaraz.

• Podróże: wymagane są sporadyczne podróże.

 

Jak aplikować?

Wypełnij formularz na stronie https://fsc.org/en/job/forestry-coordinator-poland-mfd-global-alignment-and-integrity-unit-european-programme  i daj nam znać, co motywuje Cię do pracy dla FSC, na tym stanowisku i dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem. Prosimy o wypełnienie formularza w jęz. angielskim.

• Prześlij swoje CV w języku angielskim za pomocą ww. formularza.

• Prosimy nie wysyłać zdjęć (w tym zdjęć w CV).

• Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 listopada 2019r.


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera