Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Ponad 300 interesariuszy wzięło udział w konsultacjach projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Dziękujemy!

Thursday, 16 May 2019

Konsultacje publiczne miały miejsce w dniach 3 stycznia – 5 marca br.

Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - wpłynęły uwagi od ponad 300 interesariuszy, reprezentujących bardzo różne środowiska i interesy. Swoje uwagi przesłali przedstawiciele m.in. środowisk naukowych, firm z branży drzewnej, zakładów usług leśnych, organizacji pozarządowych, gmin i wielu innych instytucji. Co zrozumiałe, największe zainteresowanie projekt wzbudził wśród przedstawicieli Lasów Państwowych – wpłynęły uwagi i propozycje zmian od ponad 120 jednostek organizacyjnych LP.

Tak duże zaangażowanie różnych grup interesariuszy świadczy o tym, jak ważnym zagadnieniem jest certyfikacja FSC w naszym kraju.

Grupa Opracowująca Standard przeanalizuje wszystkie nadesłane uwagi i naniesie odpowiednie zmiany w projekcie standardu, zajmie to kilka najbliższych miesięcy. Następnym krokiem będzie publikacja raportu z konsultacji oraz testy terenowe.

Do czasu ukończenia procesu rewizji standardu i wejścia w życie zmienionej wersji, obecnie obowiązujący Krajowy Standard Gospodarki Leśnej w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 PL pozostaje w mocy. Przypominamy, że w Polsce aż 6 955 564 ha powierzchni lasów objętych jest certyfikacją FSC, co daje nam 7. miejsce na świecie.  Stale rośnie też liczba certyfikatów łańcucha pochodzenia produktu – obecnie jest to 1913 certyfikatów CoC (6 miejsce na świecie, stan na 6 maja br.).

Więcej informacji o procesie rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC znajduje się TUTAJ. Osoba do kontaktu: Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce: email: j.szymaniak@fsc.org, kom. +48 602 575 253.


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera