Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Oświadczenie FSC w sprawie sporu dotyczącego Puszczy Białowieskiej pomiędzy Unią Europejską a Polską.

Thursday, 31 August 2017

Forest Stewardship Council (FSC) z uwagą śledzi działania Komisji Europejskiej i władz Polski w zakresie związanym z wycinką drzew w części Puszczy Białowieskiej.

Mimo że obszary leśne, których dotyczy wycinka drzew, nie są certyfikowane w systemie FSC, nasza organizacja jest zaniepokojona potencjalnymi negatywnymi skutkami, jakie mogą mieć zwiększone cięcia sanitarne uznane przez polskie władze za niezbędne, dla istniejących lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCV - High Conservation Value) w nadleśnictwach: Browsk, Białowieża i Hajnówka.

Nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, że istnieje ryzyko, iż dalsza wycinka drzew w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej stanowić może naruszenie prawodawstwa UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. W powyższej sprawie FSC zwróciło się do władz zarządzających Lasami Państwowymi w Polsce o dostarczenie informacji na temat wycinki w tym regionie, aby ocenić, czy materiał pochodzący z tego obszaru mógłby nadal spełniać wymogi FSC dla drewna kontrolowanego.

W ramach środka ostrożności, FSC zaleciło jednostkom certyfikującym poinformowanie  ich klientów (posiadaczy certyfikatu) o zwiększonym ryzyku nie spełnienia wymagań kategorii 11 i 32 dla drewna kontrolowanego, przez drewno pochodzące z nadleśnictw: Browsk, Białowieża i Hajnówka.

Biorąc pod uwagę obecny zakaz wycinki i podejście przezornościowe w celu uniknięcia nieakceptowalnych źródeł, FSC zaleca, aby materiał pochodzący z tych obszarów nie był używany jako materiał kontrolowany, ani sprzedawany z oświadczeniem Drewno Kontrolowane FSC. Dalsze rekomendacje dotyczące oceny ryzyka dla drewna kontrolowanego dla Polski będą uzależnione od rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a władzami polskimi.

FSC będzie nadal ściśle monitorować rozwój tej sytuacji, a wszelkie oficjalne zmiany niniejszej oceny zostaną odpowiednio zakomunikowane.

1 Drewno pozyskane nielegalnie

2 Drewno pozyskane z lasów, których szczególna wartość ochronna jest zagrożona w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej.


BACK TO OVERVIEW