Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Zapraszamy na wystawę edukacyjną z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów!

Thursday, 21 March 2019

Wystawę można oglądać od 21. marca w trzech ogrodach zoologicznych: w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2012 roku. Obchodzony 21 marca ma na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów i konieczności ich ochrony.

Lasy pokrywają ok. 1/3 powierzchni lądów, pełniąc ważne funkcje na całym świecie. Lasy to nie tylko „zielone płuca” Ziemi, które produkują tlen. Dla około 1,6 miliarda ludzi lasy są źródłem utrzymania, leków, paliwa, żywności i schronienia. Lasy są najbardziej różnorodnymi biologicznie ekosystemami lądowymi, są domem dla ponad 80% lądowych gatunków roślin i zwierząt. Jednocześnie tempo wylesiania jest alarmujące – każdego roku tracimy ok. 13 milionów hektarów lasów. Wypalane są i karczowane pod pastwiska, pod uprawy m.in. palm oleistych i soi, wycinane dla drewna. Powoduje to nie tylko utratę wielu gatunków roślin i zwierząt, ale również emisję gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu.

Międzynarodowa organizacja Forest Stewardship Council® tworzy system certyfikacji, który jest powszechnie uznawany za najbardziej wiarygodny system certyfikacji gospodarki leśnej na świecie. Obecnie, ponad 195 milionów hektarów lasów w 84 krajach jest zarządzanych zgodnie z wymogami FSC®. Certyfikat FSC potwierdza, że dany las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie.

Aby promować ideę odpowiedzialnego korzystania z lasów przygotowaliśmy wystawę edukacyjną, którą można oglądać już od 21. marca w trzech ogrodach zoologicznych:

ZOO Poznań (słoniarnia)
ZOO Warszawa (hipopotarium)
ZOO Wrocław (Afrykarium)

Bardzo dziękujemy Dyrekcjom tych ogrodów zoologicznych za udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Lasów i za umożliwienie pokazania wystawy FSC licznym zwiedzającym.

Wszystkie trzy ogrody są członkami Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (z ang. WAZA), które w październiku 2018r. podpisało z FSC International tzw. Porozumienie o Współpracy (więcej informacji: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/63 ). Wspólne działania z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów wpisują się więc doskonale w te ustalenia i mamy nadzieję, są początkiem dalszej współpracy.

 

 

 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera