Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym FSC!

Thursday, 21 February 2019

W dniu 19 lutego br. w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji publicznych Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC. Konsultacje trwają do dnia 5 marca 2019r.

Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym zaproszone były wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, organizacje i firmy. Każdy uczestnik miał możliwość zabrania głosu w dyskusji i przedstawienia uwag do Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC.

W spotkaniu organizowanym przez FSC wzięło udział ponad 60 osób: członkowie Grupy Opracowującej Standard, przedstawiciele przemysłu drzewnego, leśnicy ze wszystkich 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji naukowych, mediów branżowych i inne zainteresowane osoby.

W pierwszej części spotkania Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce, przedstawił najważniejsze informacje o procesie rewizji standardu, m.in. o dotychczasowych pracach Grupy Opracowującej Standard i zasadach pracy tej Grupy, aktualny harmonogram rewizji i umocowanie całego procesu w procedurach FSC, przy jednoczesnej konieczności dostosowania wskaźników międzynarodowych FSC (z ang. IGIs) do warunków polskich.

W kolejnej, głównej części spotkania uczestnicy przedstawili uwagi do wybranych elementów Projektu nr 1. Wstępna część spotkania dotyczyła sformułowań językowych wskaźników, które zdaniem uczestników spotkania powinny być jasne (czasem jaśniejsze) i czytelne dla osób zapoznających się z treścią Standardu. Zostało to przyjęte, zarazem wyjaśnione, że tworzenie i czytanie dokumentu związane jest z odnoszeniem się do słownika FSC zawartego w standardzie, co może powodować poczucie „trudności w czytaniu”. Grupa SDG, przy wsparciu  uczestników spotkania konsultacyjnego, zdeklarowała się do pracy nad (również) warstwą językową Standardu. Zarazem warto przypomnieć, że wersją nadrzędną Standardu FSC w każdym kraju jest wersja angielska.

Uwagi dotyczyły przede wszystkim wybranych wskaźników dotyczących kryteriów dla poszczególnych zasad FSC (za wyjątkiem zasady nr 3 „Prawa ludności rdzennej”, która nie dotyczy warunków Polski). Najwięcej głosów w dyskusji dotyczyło wskaźników dla kryteriów 6.3 i 6.5 z zasady nr 6 „Wartości przyrodnicze i wpływ na środowisko”, a zwłaszcza kwestie: wielkości powierzchni referencyjnych, sposobu wyznaczania biogrup, ilości martwego drewna pozostawianego w lesie. Poruszone zostały również inne kwestie m.in. zawartość raportu z konsultacji, słownik pojęć będący częścią Projektu nr 1, potrzeba uzasadniania przez SDG (Grupę Opracowującą Standard) każdej zmiany wskaźnika IGI, jego odrzucenia, bądź dodania nowego wskaźnika.

Organizatorzy spotkania przypomnieli zebranym, że niezaleźnie od udziału w spotkaniu, uwagi należy przekazać w specjalnym formularzu dostępnym na stronie https://pl.fsc.org/pl/certyfikacja-fsc/rewizja-krajowego-standardu-gospodarki-lesnej-fsc/konsultacje-publiczne-projektu-nr-1-krajowego-standardu-gospodarki-lesnej-fsc 

Konsultacje trwają do 5 marca br. Wszystkie informacje na temat procesu konsultacji dostępne są pod linkiem powyżej.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Koordynatorzy FSC w Polsce


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera