Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

FSC ZAWIESZA UMOWY LICENCYJNE 7 POSIADACZOM CERTYFIKATU NA UKRAINIE

Monday, 18 February 2019

FSC zawiesiło umowy licencyjne na korzystanie ze znaków towarowych FSC zawarte z 7 posiadaczami certyfikatów FSC, którzy przetwarzają i / lub handlują węglem drzewnym. Jest to następstwo nieprawidłowości wykrytych w wyniku toczącego się śledztwa.

Podczas gdy śledztwo jest w toku, FSC powstrzyma ryzyko przyszłych fałszywych oświadczeń poprzez zawieszenie umów licencyjnych wszystkich posiadaczy certyfikatów wymienionych poniżej.

Decyzja ta została podjęta podczas śledztwa prowadzonego przez Assurance Services International (ASI), w którym stwierdzono duże rozbieżności między ilością certyfikowanego produktu wytwarzanego, a ilością produktu sprzedanego. Rozbieżności te dotyczą węgla drzewnego i produktów z węgla drzewnego sprzedawanych przez wymienionych poniżej posiadaczy certyfikatów w latach 2017 i 2018. Oznacza to, że produkty z etykietą FSC sprzedawane klientom w Europie zawierały niecertyfikowany węgiel drzewny. Ta praktyka jest sprzeczna z misją FSC jako zaufanym systemem certyfikacji.

Zawieszenie umów licencyjnych oznacza, że firmy te nie będą już mogły używać znaków towarowych FSC lub handlować produktami z certyfikatem FSC na całym świecie. Zawieszenie pozostanie w mocy do czasu, gdy firmy wykażą przed FSC, że zidentyfikowały istotne problemy w swoich procesach, skorygowały je i w sposób wystarczający zapewniły zarówno ASI, jak i FSC, że błędy te nie powtórzą się.


Weryfikacja transakcji w łańcuchach dostaw węgla drzewnego
Od 2018 roku FSC przeprowadziło szereg ważnych kroków w celu zapewnienia integralności łańcucha dostaw węgla drzewnego, w tym współpracowało z ASI w celu przeprowadzenia weryfikacji transakcji wszystkich głównych dostawców i producentów produktów węgla drzewnego z certyfikatem FSC na całym świecie. FSC wysłało wiele próbek produktów węgla drzewnego do testów włókien w laboratoriach referencyjnych, takich jak Thuenen Institut w Niemczech lub U.S. Forest Products Laboratory. Wzmacniając te środki, ASI przeprowadziła również m.in. nadzwyczajne kontrole na miejscu w tych firmach w celu zweryfikowania ich zakupów i sprzedaży.

Lista firm, których umowa licencyjna dotycząca znaków towarowych z FSC została zawieszona i / lub zakończona:

• FC-COC-001001 ALC Perechin timber-chemical plant
• SGS-COC-003943 Carrbridge Development Co Ltd
• SGS-COC-010450-F SPE “Polyprom” LTD
• SGS-COC-010450-X “No-Tis” Ltd,
• SGS-COC-010450-Z ALC Pology Chemical Plant Coagulant
• SGS-COC-010445-R “Aqua-Holding” LTD,
• SGS-COC-010445-W “EUROLAND” LTD
• SGS-COC-010443-F Trade Industrial Company (TIC) “Urchimexport” Limited
• SGS-COC-010443-H “Polyprom-Invest” LTD
• SGS-COC-010598 LLC “Industrial Financial Group “Naftakhim””
• SGS-COC-010615 East-West Chemicals Asset Management Limited


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera