Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

FSC zawiesza umowę licencyjną z firmą Skrobot Mariusz

Thursday, 6 December 2018

FSC zawiesiło umowę licencyjną na korzystanie ze znaków towarowych FSC zawartą z posiadaczem certyfikatu łańcucha dostaw – firmą Skrobot Mariusz (NC-COC-026650) w następstwie śledztwa przeprowadzonego przez organizację Accreditation Services International (ASI). Śledztwo dotyczyło obecności tropikalnych gatunków drzew w certyfikowanym brykiecie i węglu drzewnym firmy Skrobot.

Zawieszenie umowy wynika z ryzyka dla wiarygodności systemu FSC, jakie stwarzałaby możliwość dalszego handlu przez firmę Skrobot Mariusz produktami z certyfikatem FSC, biorąc pod uwagę niedawne dowody na niezgodność tej firmy z wymogami FSC, a mianowicie sprzedaż dużej ilości węgla drzewnego i brykietu zawierających niecertyfikowane drewno tropikalne.

Zawieszenie umowy licencyjnej odzwierciedla dbałość FSC o ochronę wiarygodności systemu FSC poprzez unieważnienie prawa firmy Skrobot do używania znaków handlowych FSC. Bez ważnej umowy licencyjnej firma Skrobot Mariusz nie może handlować produktami z certyfikatem FSC.

Zawieszenie to będzie obowiązywać do czasu, gdy firma Skrobot Mariusz wdroży rygorystyczne wymogi FSC dotyczące źródeł zaopatrzenia, jak również w wystarczający sposób zawarantuje swojej jednostce certyfikującej, ASI i FSC, że sytuacja ta się nie powtórzy.

W 2018 r. FSC podjęło szereg ważnych kroków w celu zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw węgla drzewnego z certyfikatem FSC. W tym celu FSC współpracowało  z organizacją ASI w celu przeprowadzenia weryfikacji transakcji u wszystkich głównych dostawców i producentów węgla drzewnego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Firmy, które nie będą przestrzegać wymogów systemu FSC, będą w coraz większym stopniu kontrolowane przez FSC i ASI, ponieważ system FSC podejmuje zdecydowane kroki przeciwko firmom, które handlują produktami niezgodnymi lub stosują fałszywe oświadczenia FSC.

 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera