Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Światowa organizacja zrzeszająca ogrody zoologiczne łączy siły z FSC

Monday, 29 October 2018

Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA) oraz Forest Stewardship Council (FSC) ogłosiły w dniu 24 października 2018r. partnerstwo w celu opracowania globalnych założeń programu na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju świata poprzez odpowiedzialną gospodarkę leśną.

Porozumienie, podpisane pomiędzy WAZA i FSC na 73. dorocznej konferencji WAZA w Bangkoku, umożliwi krajowym partnerom sieci FSC i członkom WAZA skuteczniejszą  promocję odpowiedzialnej gospodarki leśnej jako ważnego narzędzia ochrony przyrody i zagrożonych gatunków.

Zobowiązując się do tej wspólnej misji Doug Cress, Dyrektor Generalny WAZA, powiedział: "Ogrody zoologiczne i akwaria stoją na pierwszej linii walki z globalnymi problemami ekologicznymi, ponadto każdego roku odwiedza nas ponad 700 milionów gości. Dlatego nasza rola w zapewnieniu odpowiedzialnego zarządzania lasami i ich ochronie dla przyszłych pokoleń, we współpracy z FSC, może być tak znacząca."

WAZA, która reprezentuje wiodące na świecie ogrody zoologiczne oraz akwaria i obejmuje blisko 400 członków, podjęła współpracę z FSC w celu opracowania wspólnego programu upowszechniającego świadomość korzyści płynących dla ochrony przyrody z certyfikacji FSC. Ponadto w myśl porozumienia WAZA zaleca swoim członkom, aby do 2023 r. zamawiali materiały papierowe oraz drewniane z certyfikatem FSC.

FSC z zadowoleniem przyjmuje to oświadczenie i jest wdzięczne za zaangażowanie WAZA w odpowiedzialną gospodarkę leśną. Deklaracja jest zgodna z misją FSC w zakresie ochrony lasów na świecie, promowania odpowiedzialnej gospodarki leśnej i wspierania zrównoważonych wyborów konsumenckich.

Współpraca z WAZA stwarza dla FSC bardzo ważne możliwości komunikacji. Choć już wcześniej poszczególne ogrody zoologiczne i akwaria podejmowały działania wspólnie z  krajowymi partnerami FSC, to po raz pierwszy powstaną globalne ramy dla wzmocnienia tych wspólnych działań.

"FSC z zadowoleniem przyjmuje decyzję WAZA o wsparciu naszych wysiłków w zakresie informowania o korzyściach środowiskowych płynących z certyfikacji FSC oraz decyzję o preferencji dla zakupów materiałów papierowych i drewnianych z certyfikatem FSC. Tylko dzięki współdziałaniu z jak największą liczbą zainteresowanych stron będziemy skuteczniejsi w wypełnianiu naszej misji ochrony światowych zasobów leśnych. FSC niecierpliwie oczekuje współpracy z WAZA na rzecz osiągnięcia tych celów" - powiedział Dyrektor Generalny FSC, Kim Carstensen.

 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera