Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

FSC zawiesza certyfikat firmy Dancoal po naruszeniu źródeł zaopatrzenia.

Friday, 24 August 2018

Forest Stewardship Council (FSC) ogłosiła w dniu 24 sierpnia br. zawieszenie certyfikatu firmy Dancoal Sp. z o.o., polskiego producenta wyrobów do grilla i kominka.

Decyzja ta została podjęta po przeprowadzeniu śledztwa przez FSC oraz organizację Accreditation Services International (ASI - ocenia działanie jednostek certyfikujących akredytowanych przez FSC), przeprowadzonego w następstwie raportu WWF Niemcy na temat drewna tropikalnego obecnego w brykietach rzekomo wykonanych z europejskiego węgla drzewnego.

Mapowanie łańcucha dostaw przeprowadzone przez ASI oraz testy włókien produktów firmy Dancoal silnie sugerowało, że drewno tropikalne nie mogło pochodzić z lasów certyfikowanych w systemie FSC. Próbki zostały przebadane w Thüenen-Institut w Hamburgu (Niemcy) oraz w Laboratorium Produktów Leśnych U.S. Forest Service w Madison (Wisconsin, USA).

W związku z powyższym organizacja ASI przeprowadziła ocenę na miejscu w fabryce Dancoal i potwierdziła, że użyte drewno tropikalne było niecertyfikowane i że firma Dancoal nie przestrzegała procedur segregacji, co spowodowało mieszanie certyfikowanego i niecertyfikowanego węgla drzewnego.

FSC stwierdziło zatem, że firma Dancoal, będąca posiadaczem certyfikatu FSC, naruszyła warunki umowy licencyjnej z FSC dotyczącej korzystania ze znaków towarowych FSC, pozwalającej jej używać logo FSC. W rezultacie FSC zawiesiło licencję ze skutkiem natychmiastowym.

Kim Cartensen, Dyrektor Generalny Forest Stewardship Council, powiedział: "Konsumenci chcą mieć pewność, że kupując produkt ze znakiem FSC, spełnia on najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. Dlatego badamy zgłoszenia dotyczące niewłaściwego użycia marki FSC i, w razie potrzeby, podejmujemy działania w celu przeciwdziałania naruszeniom, w tym poprzez zawieszenie w systemie certyfikacji."

Zawieszenie oznacza, że firma Dancoal nie będzie już mogła używać znaków towarowych FSC, ani handlować produktami z certyfikatem FSC na całym świecie. Zawieszenie pozostanie w mocy do czasu, gdy firma Dancoal wykaże przed FSC, że zidentyfikowała istotne problemy w swoich procesach, skorygowała je i w sposób wystarczający zapewniła zarówno ASI, jak i FSC, że błędy te nie powtórzą się.

W ciągu ostatniego roku FSC podjęło szereg ważnych kroków w celu zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw węgla drzewnego. W tym celu FSC zleciło organizacji ASI przeprowadzanie weryfikacji transakcji u wszystkich głównych dostawców i producentów węgla drzewnego w Europie Wschodniej i wysłało liczne próbki produktów węgla drzewnego w celu zbadania włókien zarówno do Thüenen Institut, jak i do Laboratorium Produktów Leśnych w Stanach Zjednoczonych.

Wzmacniając te środki, organizacja ASI przeprowadziła także ocenę producentów węgla oraz firm handlowych na Ukrainie i w Polsce oraz przeprowadziła dodatkowe audyty tych przedsiębiorstw w celu zweryfikowania ich zakupów i sprzedaży.


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera