Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Wdrażanie zatwierdzonych wskaźników Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) - kolejny krok FSC na rzecz zapewnienia praw pracowniczych

Tuesday, 1 May 2018

W tym roku Międzynarodowe Święto Pracy jest szczególnie ważne dla FSC. Pracownicy na całym świecie 1 maja upamiętnią swoje osiągnięcia, FSC świętuje również ważny kamień milowy w swojej historii: niedawno zatwierdzone ogólne kryteria i wskaźniki MOP, które są obecnie wdrażane w całym systemie FSC.

Szacuje się, że ponad 13 milionów osób jest zatrudnionych w sektorze leśnym na całym świecie, wiele z nich wykonuje niebezpieczne prace, podczas których wypadki mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu. Podobnie wielu pracowników w przemyśle drzewnym, budowlanym, papierniczym i innych powiązanych branżach potrzebuje ochrony swoich praw.

Od czasu powstania, FSC uznawało prawa i bezpieczeństwo pracowników za kwestie priorytetowe w lasach certyfikowanych w systemie FSC: Zasada 2 z Zasad i Kryteriów FSC jest poświęcona ochronie pracowników w szczególności poprzez przestrzeganie ich praw i utrzymywanie lub wzmacnianie ich dobrobytu społecznego i gospodarczego.

Mocne zasady zapewniające ochronę praw pracowniczych odzwierciedlają wyraźny nacisk, jaki FSC zawsze kładło na wzmocnienie pozycji pracowników w systemie FSC, co jest obecnie również mocno odzwierciedlone w Planie Strategicznym naszej organizacji.

Ochrona praw pracowniczych zgodnie z wymaganiami MOP była zawsze częścią wymagań certyfikacyjnych FSC dla ponad 1 500 firm zarządzających lasami posiadających certyfikat FSC. Obecnie FSC usprawnia i potwierdza zakres ochrony praw pracowniczych we wszystkich organizacjach posiadających certyfikaty FSC na całym świecie: we wrześniu 2017 r. FSC osiągnęło kamień milowy, uzgadniając wymagania MOP dla wszystkich posiadaczy certyfikat FSC, tym samym planując wprowadzenie praw pracowników do certyfikacji łańcucha pochodzenia produktu.

„Poprawa społecznego i gospodarczego dobrobytu pracowników jest i pozostaje jedną z 10 zasad FSC i FSC jest w nią mocno zaangażowane. Ten ważny krok jest wyraźnym wskazaniem, jak ważne są dla nas prawa pracowników i jesteśmy mocno zaangażowani w kontynuowanie tej ścieżki "- mówi Kim Carstensen, Dyrektor Generalny FSC.

Co dalej?

Wdrażanie ogólnych kryteriów MOP do krajowych i światowych standardów już się rozpoczęło: Rada Dyrektorów FSC zgodziła się dodać nowe wskaźniki i podwskaźniki do Ogólnych Wskaźników Międzynarodowych - co istotnie wzmocni dotychczasowe zapisy.  

Studium wykonalności i oceny ryzyka ma na celu poznanie potencjalnych wyzwaniach i możliwości związanych z wprowadzaniem nowych wymogów dla organizacji certyfikowanych w łańcuchu pochodzenia produktu. Poza pracą nad tym, jak najlepiej włączyć nowe wymagania MOP do audytów CoC, FSC jest również w trakcie oceny, jak w inny sposób poprawić kwestie pracy i inne kwestie społeczne w certyfikacji łańcucha pochodzenia produktu.

"Podobnie jak w przypadku wielu innych procesów w FSC, wkład interesariuszy jest kluczowy. Wdrożenie tych wskaźników do certyfikacji kontroli pochodzenia produktu będzie zadaniem, które wymagać będzie w nadchodzących latach zaangażowania zainteresowanych stron, w szczególności posiadaczy certyfikatów oraz związków zawodowych. Jesteśmy jednakże przekonani, że zostanie to osiągnięte w celu dalszego wzmacniania pracowników w systemie FSC”  - mówi Paul Opanga z FSC.


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera