Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Oświadczenie FSC w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego Puszczy Białowieskiej

Tuesday, 17 April 2018

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że zwiększona wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo Unii Europejskiej. W swoim wyroku ETS orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z tzw. Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.

Po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wprowadził jako środek zapobiegawczy,  w lipcu 2017 r. nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki w nadleśnictwach Browsk, Białowieża i Hajnówka, FSC uważnie śledziło wydarzenia związane z działaniami Komisji Europejskiej i polskich władz.

W świetle wyroku ETS polskie władze muszą teraz zapewnić, że nie dojdzie do dalszego łamania unijnych dyrektyw w Puszczy Białowieskiej. W rezultacie, i aby zagwarantować, że żadne nielegalnie pozyskane drewno z tego obszaru nie wejdzie do łańcucha dostaw certyfikowanego w systemie FSC, organizacja FSC zastrzega sobie prawo do rozważenia nowych środków w ramach naszej Polityki dla Stowarzyszenia Organizacji z FSC, w przypadku gdyby przyszłe dowody potwierdziły, że polskie władze nie przestrzegają wyroku ETS .

Przypominamy, że chociaż obszary leśne, których dotyczyła wycinka, nie są certyfikowane w systemie FSC, nasza organizacja zastosowała podejście przezornościowe w sierpniu 2017 r., zmieniając oznaczenie ryzyka dla kategorii 1 drewna kontrolowanego (drewno pozyskane nielegalnie) dla drewna pochodzącego z tych trzech nadleśnictw na „ryzyko określone". Wynikało to z faktu, że status niskiego ryzyka w ramach Krajowej Oceny Ryzyka dla Polski dla drewna kontrolowanego w tej kategorii nie mógł być w dalszym ciągu potwierdzony w tych trzech nadleśnictwach, ponieważ po wprowadzeniu środka tymczasowego przez ETS nie było wystarczających dowodów, aby był on respektowany przez odpowiednie polskie władze w tamtym czasie.

FSC zdaje sobie również sprawę z wyzwań, jakie stoją przed polskimi władzami wobec sytuacji w Puszczy Białowieskiej i rozumie, że osiągnięcie konsensusu sprzyjącego stworzeniu wspólnego planu satysfakcjonującego dla wszystkich, ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania tego problemu. W tym celu FSC pozostaje otwarte na współpracę na drodze dialogu z polskimi władzami i innymi zainteresowanymi stronami.

 

Oświadczenie w jęz. angielskim dostępne jest na stronie FSC International: https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2082 

 

 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera