Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Podwójna certyfikacja na świecie – wspólne dane liczbowe FSC i PEFC.

Wednesday, 7 February 2018

W 2017 r. FSC i PEFC zgodziły się wspólnie gromadzić i publikować dane dotyczące podwójnej certyfikacji w poszczególnych krajach w odpowiedzi na prośby zainteresowanych stron.

Według zebranych danych, globalna certyfikacja zwiększyła się o 3,7 miliona ha od końca 2016 r., do poziomu 431,4 miliona ha w połowie 2017 r. Z tego obszaru 16,5% było certyfikowane w obu systemach: FSC i PEFC. Podwójna certyfikacja istnieje w 31 krajach.

W odpowiedzi na prośby zainteresowanych stron, FSC i PEFC będą co roku publikować dane dotyczące podwójnej certyfikacji rocznie, z datą końcową przypadającą na koniec czerwca każdego roku.

Więcej informacji: https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1876

Zachęcamy też do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem FSC i PEFC (w jęz. angielskim) – TUTAJ.

Osoba do kontaktu: John Hontelez, Chief Advocacy Officer,e-mail:  j.hontelez@fsc.org 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera