Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

21 kwietnia 2021, Zakończenie działań ASI w związku ze skargą RDLP Łódź.

Wednesday, 21 April 2021

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy potwierdzenie od ASI (Assurance Services International ), że działania wyjaśniające w związku ze skargą złożoną przez RDLP Łódź przeciwko jednostce certyfikującej SGS zostały w dniu dzisiejszym zakończone (21.04.2021).

Działania wyjaśniające rozpoczęły się 7 stycznia br., o czym ASI poinformowało zaangażowane strony w specjalnym piśmie. Zgodnie z procedurami ASI miało 90 dni na rozpatrzenie złożonej przez RDLP Łódź skargi. W dniu 8 kwietnia br. ASI działając na podstawie pkt. 9.1 procedury ASI-PRO-20-104, poinformowało Strony o konieczności, z istotnych przyczyn, nieznacznego przesunięcia terminu przekazania końcowego raportu (Procedura dot. Skarg, ASI-PRO-20-104-Complaints-V6.0 pkt. 9.1:
9.1 W ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od zawiadomienia o dokonaniu wstępnej oceny skargi, ASI przeprowadzi dochodzenie i dostarczy Stronom ostateczny raport z dochodzenia. W przypadku opóźnienia w śledztwie Strony zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.”).  Dzis obie zainteresowane strony (RDLP Łódź, SGS) otrzymały od ASI finalny raport z wynikami dochodzenia.

Przypomnijmy, że historia sięga lipca 2019 r. kiedy to audytor firmy SGS (jednostki certyfikującej) zidentyfikował w RDLP Łódź dwie zasadnicze niezgodności ze standardem FSC i wystawił polecenie działań korygujących (więcej informacji można znaleźć w publicznym raporcie z audytu). RDLP Łódź zakwestionowała zgłoszone niezgodności i tym samym wyniki audytu. Zgodnie z procedurą odwoławczą obowiązującą w systemie FSC, RDLP Łódź odwołała się do SGS, najpierw w Polsce, później na poziomie międzynarodowym. Firma SGS ostatecznie podtrzymała decyzję audytora. Kolejnym krokiem RDLP w Łodzi było skorzystanie z ujętego w procedurach FSC ostatecznego procesu odwoławczego i zgłoszenie skargi na jednostkę certyfikującą bezpośrednio do organizacji ASI, która kontroluje jednostki certyfikujące i akredytuje je w imieniu FSC. W dniu 7 stycznia 2021r., po wstępnej analizie skargi, organizacja ASI podjęła śledztwo postępując zgodnie z procedurą Complaints Procedure, ASI-PRO-20-104-Complaints-V6.0

Ostatnim etapem ASI będzie przygotowanie i opublikowanie na swojej stronie internetowej streszczenia raportu z wynikami dochodzenia - nastąpi to, kiedy wszystkie Strony potwierdzą, że streszczenie raportu nie zawiera żadnych poufnych informacji. O publikacji streszczenia raportu ASI poinformujemy na naszej stronie, jak tylko się ono pojawi. 

Mamy nadzieję, że wynik zakończonej dzisiaj procedury odwoławczej przyczyni się do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy RDLP Łódź i SGS i w konsekwencji do odzyskania w przyszłości certyfikatu FSC przez RDLP Łódź.  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: fsc-polska@pl.fsc.or


BACK TO OVERVIEW