Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Nowy portal FSC GIS!

Tuesday, 9 February 2021

Nowy portal FSC GIS umożliwi audytorom gospodarki leśnej dostęp do informacji geoprzestrzennych nt. lasów i połączenie tych informacji z aktualnymi danymi pochodzącymi z satelity. Umożliwi to jednostkom certyfikującym łatwiejsze przygotowanie się do audytów i obiektywny wybór obszarów do sprawdzenia podczas audytu na miejscu.

Dzięki temu audyty będą bardziej efektywne, możliwe będzie bowiem przeprowadzenie części procesu poza miejscem audytu i za pomocą obiektywnych narzędzi. Tym samym audyt na miejscu skupiać się będzie na tych elementach, których nie można jeszcze automatycznie monitorować i analizować, takich jak np. aspekty społeczne, systemy zarządzania lub zmiany zachodzące pod koronami drzew.

Połączenie danych geoprzestrzennych ze zdjęciami satelitarnymi umożliwi audytorom analizę i identyfikację, czy w danym okresie zaszły pozytywne lub negatywne zmiany na danym obszarze. Analizę audytorzy będą mogli przeprowadzić w połączeniu z odniesieniem do konkretnych zasad i kryteriów FSC, możliwa będzie więc analiza zmian jakie nastąpiły w odniesieniu do danego kryterium.

Identyfikowanie zmian przed audytem w terenie
Aplikacja internetowa FSC GIS Portal for Forest Management Auditors zapewnia dostęp do zbiorów danych przestrzennych z University of Maryland, takich jak:

  • utrata powierzchni terenów zalesionych
  • nienaruszone leśne krajobrazy
  • obszary chronione
  • tereny należące do ludności rdzennej
  • cieki wodne
  • granice certyfikowanych obszarów leśnych, dobrowolnie dostarczone przez posiadaczy certyfikatów*

*(Jeśli dane dotyczące granic obszarów leśnych nie zostały dostarczone przez posiadacza certyfikatu, audytor gospodarki leśnej może zaznaczyć zewnętrzną granicę obszaru podlegającego ocenie w aplikacji lub tymczasowo przesłać plik z granicami).

Obecnie korzystanie z portalu FSC GIS jest ograniczone do jednostek certyfikujących. Przewiduje się jednak, że korzystanie z portalu i jego funkcjonalności będzie rozszerzane w miarę jego rozwoju.

Więcej możesz się dowiedzieć na stronie głównej: https://fsc.org/en/innovation/earth-observation 
Obejrzyj krótkie video: https://youtu.be/R70HmGnghBA

 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera