Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Zwiększone wsparcie finansowe dla właścicieli lasów certyfikowanych w systemie FSC w Niemczech.

Thursday, 10 December 2020

Ostatnie trzy lata okazały się trudne dla niemieckich właścicieli lasów - były to lata suche, burzliwe i spowodowały inwazję kornika, co mocno uderzyło w lasy. W celu ochrony zdrowia pozostałych drzew wycięto duże obszary leśne. Ceny drewna w przypadku najbardziej dotkniętych gatunków drzew są niskie, a ponowne zalesianie jest kosztowne. W związku z tymi trudnościami rząd niemiecki zdecydował się pomóc właścicielom lasów w Niemczech środkami z funduszu związanego z COVID-19.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się właściciele lasów prywatnych i gminnych objętych certyfikacją. Posiadacze certyfikatów gospodarki leśnej otrzymają dodatkowe środki na hektar, zwane „dodatkiem obszarowym”, w zależności od tego, jak rygorystyczne są standardy ich certyfikacji.

Dzięki temu właściciele lasów, którzy są certyfikowani zgodnie ze społecznie i ekologicznie odpowiedzialnymi normami FSC lub Naturland, otrzymają teraz dodatek w wysokości 120 euro na hektar. Otrzymają oni o 20% wyższą dotację na hektar w porównaniu z właścicielami lasów, którzy posiadają certyfikaty systemów o niższych wymaganiach. W porównaniu z mniej wymagającymi systemami certyfikacji, certyfikacja FSC w Niemczech wymaga od posiadaczy certyfikatu spełnienia wyższych standardów w zakresie polowań, pestycydów, wprowadzania i zarządzania gatunkami egzotycznymi i inwazyjnymi, kontroli erozji, pozostawiania obszarów przeznaczonych do ochrony, zaangażowania interesariuszy itd.

Obecnie tylko 12% obszarów leśnych w Niemczech jest certyfikowanych zgodnie z niezależnymi, wymagającymi normami środowiskowymi i społecznymi, takimi jak FSC lub Naturland. Dotacja obszarowa sprawia, że certyfikacja FSC jest bardziej atrakcyjna ekonomicznie zarówno dla właścicieli lasów, którzy wcześniej nie posiadali certyfikatu gospodarki leśnej, jak i tych, których certyfikacja gospodarki leśnej opiera się na niższych standardach środowiskowych i społecznych.


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera