Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjnym FSC!

Tuesday, 26 September 2017

W dniu 22 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych Stron, poświęcone dwóm istotnym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania systemu FSC w Polsce:
- rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013PL);
- Krajowej Scentralizowanej Analizie Ryzyka FSC dla Polski.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  firm posiadających certyfikat FSC, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń przedsiębiorców, a także mediów branżowych, instytucji naukowych i inne zainteresowane osoby (łącznie prawie 50 uczestników)

W pierwszej części spotkania dr Hans Joachim Droste, Dyrektor Działu Polityk i Standardów w FSC International przedstawił przyczyny rewizji Krajowych Standardów Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC na całym świecie (nowe Zasady i Kryteria FSC wersja 5-2, Ogólne Wskaźniki Międzynarodowe FSC tzw. IGIs), omówił również procedurę ich transferu do nowego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej. Uczestnicy dowiedzieli się również jaka jest możliwa struktura grupy opracowującej standard, tzw. SDG (z ang. Standard Development Group) i zasada równowagi między interesami: ekonomicznym, społecznym i przyrodnicznym. Dr Droste przedstawił ponadto aktualny stan prac nad nowymi Krajowymi Standardami Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w skali globalnej.

Następnie Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce, przedstawił szczegółowo harmonogram prac nad rewizją krajowego standardu dla Polski, zasady powołania i funkcjonowania grupy SDG i umocowanie całego procesu rewizji w procedurach FSC, przy jednoczesnej konieczności dostosowania wskaźników IGIs do warunków polskich.

Jacek Szymaniak zaprosił wszystkich zainteresowanych do aplikowania do grupy SDG, a także do zgłaszania się wszystkich chętnych do forum konsultacyjnego. Szczegółowe informacje, formularz aplikacyjny, a także prezentacje ze spotkania i istotne dokumenty dotyczące procesu rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej znajdują się TUTAJ.


Druga część spotknia poświęcona była Scentralizowanej Ocenie Ryzyka dla Polski. Dr Joanna Nowakowska, Program Manager (Controlled Wood) z FSC International wyjaśniła czym jest ocena ryzyka, jak wygląda proces jej opracowania i jakie mogą być jej skutki dla posiadaczy certyfikatu FSC. Dr Nowakowska wyjaśniła również jakie są rodzaje Ocen Ryzyka i co leży u podstaw konieczności opracowania nowych ocen ryzyka dla poszczególnych krajów, w tym dla Polski. Przypomniała również czym jest drewno kontrolowane i jakie są możliwe skutki zmian w systemie drewna kontrolowanego.

Przypomniano również o trwających do 30 września br konsultacjach społecznych Scentralizowanej Oceny Ryzyka dla Polski. Więcej informacji o konsultacjach oraz prezentacja Dr Joanny Nowakowskiej znajdują się TUTAJ.

Dr Joanna Nowakowska zaprosiła w imieniu FSC International wszystkich zainteresowanych posiadaczy certyfikatów i jednostki certifikujące do współpracy nad opracowaniem wspólnych środków mitygujących i gromadzenia danych. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy (w jęz. polskim lub angielskim: email: j.nowakowska@fsc.org

Pobierz wszystkie prezentacje ze spotkania - kliknij TUTAJ

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zapraszamy do współpracy.

Koordynatorzy FSC w Polsce

 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera