Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

17.03.2020 Zaktualizowane wytyczne FSC International dla jednostek certyfikujących w związku z COVID-19

Wednesday, 18 March 2020

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane z globalną epidemią COVID-19 i rosnącymi ograniczeniami dotyczącymi podróży, zaktualizowaliśmy derogację, która pozwala jednostkom certyfikującym, niezdolnym do przeprowadzenia audytu na miejscu, albo odroczyć audyt, albo zastąpić go audytem zdalnym. Audytorzy wewnętrzni certyfikatów grupowych i wielozakładowych wkrótce otrzymają podobne opcje.

FSC zdaje sobie sprawę, że zdalne audyty nie mogą w pełni zastąpić audytów na miejscu, jednakże uważamy to odstępstwo za uzasadnione w obecnej sytuacji. Naszym priorytetem jest ochrona zdrowia pracowników jednostek certyfikujących i posiadaczy certyfikatów oraz wspieranie globalnych środków minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa. Aby umożliwić nam monitorowanie sytuacji, ustanawiamy dodatkowe wymogi sprawozdawcze dla jednostek certyfikujących.

Dzięki elastycznym opcjom audytu chcemy zapewnić posiadaczy certyfikatów, że nie muszą obawiać się utraty statusu certyfikatu z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia audytu na miejscu. Dodatkowe informacje znajdują się w aktualnej derogacji FSC-DER-2020-001


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera