Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

Nowy wzór umowy licencyjnej (TLA) dla posiadaczy certyfikatu FSC.

Monday, 9 March 2020

Zmieniony i ulepszony wzór umowy licencyjnej stosowanej w systemie certyfikacji FSC zostanie początkowo wdrożony w fazie pilotażowej, począwszy od drugiego kwartału 2020 r. w Brazylii, Chinach, Niemczech, Rosji i Stanach Zjednoczonych, zanim zostanie rozszerzony na inne kraje w dalszej części roku.

Odświeżony wzór umowy licencyjnej (TLA) ma na celu spełnienie nowych wymogów prawnych, takich jak tzw. RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), poprawę czytelności dokumentu i wzmocnienie integralności systemu FSC. 
 
Zmieniona umowa licencyjna (TLA) wprowadzi nowe środki zwalczania fałszywych oświadczeń (produkty niecertyfikowane sprzedawane jako certyfikowane), w tym rozszerzoną weryfikację transakcji i kary finansowe za fałszywe oświadczenia. Wszystkie te środki, dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, wzmocnią integralność i ochronę systemu FSC. 
 
Dodatkowo wdrożone zostanie nowe narzędzie IT umożliwiające posiadaczowi certyfikatu elektroniczne podpisanie i przesłanie umowy licencyjnej, zmniejszając tym samym formalności i sprawiając, że umowa będzie łatwiej dostępna. Będzie to duże ułatwienie w porównaniu z koniecznością drukowania i skanowania podpisanych kopii, jak to ma miejsce w dotychczasowym systemie.   
 
Umowa licencyjna jest wydawana przez FSC organizacjom posiadającym certyfikat FSC lub tym, które ubiegają się o certyfikat. Podczas gdy certyfikat potwierdza, że organizacja zarządza swoją działalnością zgodnie ze standardami FSC, umowa licencyjna daje posiadaczowi certyfikatu pozwolenie na używanie znaków towarowych FSC. 
 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera