payday loans

FSC Polska

FSC-Polska powołano 16 czerwca 2001 roku w Sękocinie k. Warszawy uchwałą trzech członków Założycieli (Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Polski Klub Ekologiczny).

W 2003 roku, FSC Polska została zarejestrowana jako organizacja pozarządowa o charakterze non-profit w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie pod nazwą Związek Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC Polska.  Od 2006 roku funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego o numerze KRS 159444.

22 czerwca 2012 r., podczas X Zwyczajnego Walnego Zebrania, uchwalono nową nazwę Związku – Związek Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa, która obowiązuje od 29 sierpnia 2012 r.

Jesteśmy jedynym akredytowanym polskim przedstawicielem międzynarodowej organizacji Forest Stewardship Council A.C.