payday loans
Konferencja EU Timber Regulation

W piątek, 16 listopada, w Warszawie obyła się konferencja dotycząca nowych rozporządzeń unijnych w sprawie handlu drewnem.

Celem spotkania było omówienie wymogów unijnego rozporządzenia EU Timber Regulation oraz wyjaśnienie w jakim stopniu certyfikacja FSC może być pomocna w ich wypełnieniu.

Na spotkaniu obecnych było ponad 120 gości, reprezentujących nie tylko firmy branży drzewnej i papierniczej, ale także przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz prasy.

Konferencja rozpoczęła się od prelekcji Magdy Gołębiewskiej z WWF Polska, która przybliżyła zebranym problem nielegalnego handlu drewnem na świecie i w Polsce.

Następnie, o tym, czym jest i czego dotyczy EU Timber Regulation mówili John Hontelez z FSC International Center oraz, reprezentujący Ministerstwo Środowiska, Łukasz Wróbel. Zasady współpracy z jednostkami monitorującymi przybliżyli Piotr Nowak i Christian Sloth z NEPCon. Przedstawiciel Control Union Poland, Robert Knysak, zaprezentował uczestnikom koszty wdrożenia wymogów EUTR w firmie.

Jako ostatni głos zabrał Piotr Sroczyński z DNV BA, który omówił praktyczne podejście do rozporządzenia, które zacznie obowiązywać 3 marca 2013 r.

Zakończenie spotkania było poprzedzone ciekawą dyskusją oraz licznymi pytaniami pod adresem ekspertów.

Zarząd i pracownicy FSC Polska serdecznie dziękują za obecność wszystkim uczestnikom i prelegentom.

fot. M. Bodył

fot. M. Bodył

fot. M. Bodył